Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín

Obec Starý Petřín

Obecní úřad Starý Petřín

 

Informace

o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín

 

Obecní úřad Starý Petřín v souladu s § 93 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín, svolané starostou obce Starý Petřín v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:  kancelář obecního úřadu ve Starém Petříně.

Doba konání: úterý 26.09.2017 v 17:00 hodin

 

Navržený program:

 1. Technický bod
 2. Kontrola plnění usnesení
 3. Rozpočtové opatření obce č.7/2017
 4. Směna pozemků s Lesy ČR
 5. Smlouvu o spolupráci s Obcí Blatnička, IČ: 00488518, Blatnička 163, 696 71, zast. Jarmilou Hruškovou, starostkou na nákup el. energie
 6. Les – výroba oplocenek
 7. Rekonstrukce KD Jazovice
 8. Záměr o prodeji nemovitosti 1081/1 v k.ú. Nový Petřín
 9. MŠ – nákup notebooku
 10. Dětské hřiště u MŠ
 11. Drakiáda
 12. ČOV – informace
 13. Různé
 14. Dotazy, podněty, připomínky
 15. Závěr

 

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné, § 93 odst. 3 zákona 128/2000 Sb.

 

 

Ve Starém Petříně dne 13.09.2017

 

 

 

Radek Durajka v. r.

starosta obce

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku v písemné i elektronické podobě:          13.09.2017

 

Sejmuto z úřední desky v písemné i elektronické podobě:

 

Obecní úřad – úřední hodiny

pondělí8:30 - 11:30
úterý8:30 - 11:3014:00 - 17:00
středa8:30 - 11:30
čtvrtek8:30 - 11:3014:00 - 17:00
pátek8:30 - 11:30

Kontaktní informace

tel.:515 297 824
e-mail:obec.starypetrin@tiscali.cz
e-podatelna:podatelna@starypetrin.cz

Back to Top