Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín

Obec Starý Petřín

Obecní úřad Starý Petřín

 

Informace

o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín

 

Obecní úřad Starý Petřín v souladu s § 93 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín, svolané starostou obce Starý Petřín v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:  kancelář obecního úřadu ve Starém Petříně.

Doba konání: úterý 07.11.2017 v 17:00 hodin

 

Navržený program:

 1. Technický bod
 2. Kontrola plnění usnesení
 3. Rozpočtové opatření obce č.8 a 9 /2017
 4. Záměr o směně pozemků s Lesy ČR
 5. Záměry o prodeji nemovitostí v k.ú. Starý Petřín
 6. Záměr o prodeji nemovitosti 1081/1 v k.ú. Nový Petřín
 7. Žádost o odkup části pozemku a zřízení věcného břemene
 8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti BVB/40/2017 s Lesy ČR, s.p.
 9. Odměna pro člena finančního výboru
 10. ČOV – informace
 11. Různé
 12. Dotazy, podněty, připomínky
 13. Závěr

 

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné, § 93 odst. 3 zákona 128/2000 Sb.

 

 

Ve Starém Petříně dne 30.10.2017

 

 

 

Radek Durajka v. r.

starosta obce

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku v písemné i elektronické podobě:          30.10.2017

 

Sejmuto z úřední desky v písemné i elektronické podobě:

 

Obecní úřad – úřední hodiny

pondělí8:30 - 11:30
úterý8:30 - 11:3014:00 - 17:00
středa8:30 - 11:30
čtvrtek8:30 - 11:3014:00 - 17:00
pátek8:30 - 11:30

Kontaktní informace

tel.:515 297 824
e-mail:obec.starypetrin@tiscali.cz
e-podatelna:podatelna@starypetrin.cz

Back to Top