Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín

Obec Starý Petřín

Obecní úřad Starý Petřín

 

Informace

o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín

 

Obecní úřad Starý Petřín v souladu s § 93 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín, svolané starostou obce Starý Petřín v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:  kancelář obecního úřadu ve Starém Petříně.

Doba konání: čtvrtek 8.2.2018 v 17:00 hodin

 

Navržený program:

 1. Technický bod
 2. Kontrola plnění usnesení
 3. Rozpočtové opatření obce č.11/2017
 4. Žádost o koupi pozemku
 5. Podáni žádosti o dotace – JMK, ÚP Znojmo
 6. Žádosti občanů
 7. Žádost Martínkov, družstvo – Smlouva o ukládání tříděného odpadu
 8. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330043860/001
 9. Záměry o prodeji nemovitostí v k.ú. Starý Petřín
 10. ČOV – Smlouva o dílo na zpracování fekálií, informace
 11. Karneval Jazovice
 12. Žádost o finanční dar
 13. Různé
 14. Dotazy, podněty, připomínky
 15. Závěr

 

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné, § 93 odst. 3 zákona 128/2000 Sb.

 

 

Ve Starém Petříně dne 31.1.2018

 

 

 

Radek Durajka v. r.

starosta obce

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku v písemné i elektronické podobě:          31.1.2018

 

Sejmuto z úřední desky v písemné i elektronické podobě:

 

Obecní úřad – úřední hodiny

pondělí8:30 - 11:30
úterý8:30 - 11:3014:00 - 17:00
středa8:30 - 11:30
čtvrtek8:30 - 11:3014:00 - 17:00
pátek8:30 - 11:30

Kontaktní informace

tel.:515 297 824
e-mail:obec.starypetrin@tiscali.cz
e-podatelna:podatelna@starypetrin.cz

Back to Top