Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín

Obec Starý Petřín

Obecní úřad Starý Petřín

 

Informace

o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín

 

Obecní úřad Starý Petřín v souladu s § 93 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín, svolané starostou obce Starý Petřín v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:  kancelář obecního úřadu ve Starém Petříně.

Doba konání: pondělí 12.3.2018 v 17:00 hodin

 

Navržený program:

 1. Technický bod
 2. Kontrola plnění usnesení
 3. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
 4. Dohoda o poskytnutí členského příspěvku DSO Vranovska
 5. Les – pěstební projekty na rok 2018, Smlouvy o dílo na práci v lese
 6. Zaměstnanec obce na rok 2018
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2018
 8. Informace ke změně zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
 9. Inventarizační zpráva za rok 2017
 10. ČOV – Dodatek ke smlouvě, změnové listy
 11. Strategický plán rozvoje venkova
 12. Záměr o pronájmu nebytových prostor
 13. Různé
 14. Dotazy, podněty, připomínky
 15. Závěr

 

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné, § 93 odst. 3 zákona 128/2000 Sb.

 

 

Ve Starém Petříně dne 1.3.2018

 

 

 

Radek Durajka v. r.

starosta obce

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku v písemné i elektronické podobě:          1.3.2018

 

Sejmuto z úřední desky v písemné i elektronické podobě:

 

Obecní úřad – úřední hodiny

pondělí8:30 - 11:30
úterý8:30 - 11:3014:00 - 17:00
středa8:30 - 11:30
čtvrtek8:30 - 11:3014:00 - 17:00
pátek8:30 - 11:30

Kontaktní informace

tel.:515 297 824
e-mail:obec.starypetrin@tiscali.cz
e-podatelna:podatelna@starypetrin.cz

Back to Top