Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín

Obec Starý Petřín

Obecní úřad Starý Petřín

 

Informace

o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín

 

Obecní úřad Starý Petřín v souladu s § 93 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín, svolané starostou obce Starý Petřín v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:  kancelář obecního úřadu ve Starém Petříně.

Doba konání: úterý 5.6.2018 v 17:00 hodin

 

Navržený program:

 1. Technický bod
 2. Kontrola plnění usnesení
 3. Rozpočtové opatření č. 1/2018
 4. Účetní závěrka MŠ Starý Petřín, p.o. za rok 2017
 5. Účetní závěrka Obce Starý Petřín za rok 2017
 6. Závěrečný účet obce Starý Petřín za rok 2017
 7. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK, Smlouva č. 052327/18/OKH, Smlouva č. 051214/18/ORP
 8. Schválení Výzvy k podání nabídky a seznam účastníků
 9. Schválení ceny stočného pro rok 2018, schválení Smlouvy o odvádění odpadních vod splaškovou kanalizací
 10. ČOV – informace
 11. Různé
 12. Dotazy, podněty, připomínky
 13. Závěr

 

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné, § 93 odst. 3 zákona 128/2000 Sb.

 

 

Ve Starém Petříně dne 23.5.2018

 

 

 

Radek Durajka v. r.

starosta obce

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku v písemné i elektronické podobě:          23.5.2018

 

Sejmuto z úřední desky v písemné i elektronické podobě:

 

Obecní úřad – úřední hodiny

pondělí8:30 - 11:30
úterý8:30 - 11:3014:00 - 17:00
středa8:30 - 11:30
čtvrtek8:30 - 11:3014:00 - 17:00
pátek8:30 - 11:30

Kontaktní informace

tel.:515 297 824
e-mail:obec.starypetrin@tiscali.cz
e-podatelna:podatelna@starypetrin.cz

Back to Top