Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín

Obec Starý Petřín

Obecní úřad Starý Petřín

 

Informace

o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín

 

Obecní úřad Starý Petřín v souladu s § 93 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín, svolané starostou obce Starý Petřín v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:  kancelář obecního úřadu ve Starém Petříně.

Doba konání: čtvrtek 15.11.2018 v 17:00 hodin

 

Navržený program:

 1. Technický bod
 2. Kontrola plnění usnesení
 3. Rozpočtové opatření č. 6 a 7/2018
 4. Smlouva na právo stavby
 5. Dětské hřiště Nový Petřín
 6. Uzavření Dohody o provedení práce s dvěma členy zastupitelstva a výše odměny
 7. Odměny pro členy finančního výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva obce
 8. OZV obce Starý Petřín č. 2/2018,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 9. Smlouva o dílo s firmou ARTEX – zbudování vrtu na pitnou vodu
 10. Stavební pozemky
 11. MŠ – rekonstrukce kuchyně – příprava projektu
 12. Záměr o pronájmu nemovitosti č.p. 41 k.ú. Jazovice
 13. Stavební pozemky – zahájení jednání
 14. ČOV – Smlouva na odvoz kalu
 15. Různé
 16. Dotazy, podněty, připomínky
 17. Závěr

 

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné, § 93 odst. 3 zákona 128/2000 Sb.

 

 

Ve Starém Petříně dne 06.11.2018

 

Radek Durajka v. r.

starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desku v písemné i elektronické podobě:          06.11.2018

 

Sejmuto z úřední desky v písemné i elektronické podobě:

 

Obecní úřad – úřední hodiny

pondělí8:30 - 11:30
úterý8:30 - 11:3014:00 - 17:00
středa8:30 - 11:30
čtvrtek8:30 - 11:3014:00 - 17:00
pátek8:30 - 11:30

Kontaktní informace

tel.:515 297 824
e-mail:obec.starypetrin@tiscali.cz
e-podatelna:podatelna@starypetrin.cz

Back to Top