Informace o konání zasedání zastupitelstva obce

Obec Starý Petřín

Obecní úřad Starý Petřín

 

Informace

o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín

 

Obecní úřad Starý Petřín v souladu s § 93 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín, svolané starostou obce Starý Petřín v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:  zasedací místnost obecního úřadu ve Starém Petříně.

Doba konání: čtvrtek 12.12.2019 v 17:00 hodin

 

Navržený program:

 1. Technický bod
 2. Kontrola plnění usnesení
 3. Rozpočtové opatření č.8/2019
 4. Rozpočet obce na rok 2020
 5. Rozpočet MŠ na rok 2020, střednědobý výhled MŠ na období 2021-2022
 6. OZV obce Starý Petřín č.1/2019, kterou se zrušuje OZV č. 3/2015 o místních poplatcích
 7. OZV obce Starý Petřín č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 8. OZV obce Starý Petřín č. 3/2019, o místním poplatku ze psů
 9. OZV obce Starý Petřín č.4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o prodeji dříví s firmou DL-EXPORT WOOD s.r.o., Brno
 11. Nákup světel veřejného osvětlení
 12. Různé
 13. Dotazy, podněty, připomínky
 14. Závěr

 

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné, § 93 odst. 3 zákona 128/2000 Sb.

 

 

Ve Starém Petříně dne 3.12.2019

 

Radek Durajka v. r.

starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desku v písemné i elektronické podobě:          3.12.2019

 

Sejmuto z úřední desky v písemné i elektronické podobě:

 

Obecní úřad – úřední hodiny

pondělí8:30 - 11:30
úterý8:30 - 11:3014:00 - 17:00
středa8:30 - 11:30
čtvrtek8:30 - 11:3014:00 - 17:00
pátek8:30 - 11:30

Kontaktní informace

tel.:515 297 824
e-mail:obec.starypetrin@tiscali.cz
e-podatelna:podatelna@starypetrin.cz

Back to Top