Informace o konání Zastupitelstva obce Starý Petřín

Obec Starý Petřín

Obecní úřad Starý Petřín

 

Informace

o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín

 

Obecní úřad Starý Petřín v souladu s § 93 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín, svolané starostou obce Starý Petřín v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu ve Starém Petříně.

Doba konání: čtvrtek 27.1.2022 v 18:00 hodin

 

Navržený program:

1. Technický bod

2. Kontrola plnění usnesení

3. Rozpočtové opatření č.11,12,13/2021

4. Směrnice o poskytování cestovních náhrad

5. Dodatek č.1/2022 ke smlouvě o nakládání s komunálními odpady č. S00Z100005

6. Žádost o poskytnutí indiv. dotace – Římskokatolická farnost SP

7. Žádost o poskytnutí indiv. dotace – Obec Šafov

8. Žádost o poskytnutí indiv .dotace – TJ Družstevník Starý Petřín

9. Les – Pěstební projekty na rok 2022

10. Žádost o směnu pozemků (vývařovna)

11. Žádost o sponzorský dar – ZŠ Lubnice

12. Různé

13. Dotazy, podněty, připomínky

14. Závěr

 

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné, § 93 odst. 3 zákona 128/2000 Sb.

 

 

Ve Starém Petříně dne 19.1.2022

 

Radek Durajka v. r.

starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desku v písemné i elektronické podobě: 19.1.2022

Sejmuto z úřední desky v písemné i elektronické podobě:

Obecní úřad – úřední hodiny

pondělí8:30 - 11:30
úterý8:30 - 11:3014:00 - 17:00
středa8:30 - 11:30
čtvrtek8:30 - 11:3014:00 - 17:00
pátek8:30 - 11:30

Kontaktní informace

tel.:515 297 824
e-mail:obec.starypetrin@tiscali.cz
e-podatelna:podatelna@starypetrin.cz

Back to Top