Projekt -Spolužák, kamarád, přítel

Od počátku školního roku 2008 – 2009 probíhá projekt Spolužák, kamarád, přítel.

V minulých letech/2004-2005/ jsme se zapojili do rozsáhlého regionálního projektu “ Život na vesnici-vesnický život “, ve kterém jsme, spolu s rakouskou školou v Pleissingu, mapovali předválečnou a poválečnou historii v česko-rakouském.pohraničí.

Tento projekt ještě neodezněl, a už tu máme neméně zajímavý projekt s názvem  Spolužák, kamarád, přítel“. Projekt je zařazen do programu s názvem: „Cíl 3-Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013.Jeho cena pro spolufinancování z české strany je vyčíslena ve výši 4 484 euro, tj.asi 100 000 kč, přičemž 85 % nákladů hradí Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt je zaměřen na zkvalitnění přeshraniční spolupráce mladé generace, navazování a upevňování přátelských vztahů a odstraňování jazykových bariér. V jeho rámci se budou uskutečňovat pravidelné návštěvy škol ve Starém Petříně a v Langau.Celkem proběhne 20 návštěv,10 x v každé škole.

VZNIK PROJEKTU

Iniciátorem jeho vzniku byli zástupci školy v Langau.Po navázání prvních kontak-tů mezi učiteli obou škol a vyjasnění si jeho obsahu, zpracovala vedoucí projektu Mgr.Jana Kovářová veškeré podklady k tomu, aby mohl být projekt schválen.

Po schválení a příslibu zafinancování projektu se tento mohl začít zdárně rozvíjet. První návštěva v Langau proběhla již 30.9.2008 a 14.10.navštívili rakouské děti i naši školu.Obě setkání probíhala v přátelském ovzduší a byla naplněna zajímavou společnou činností.Jaká nálada a atmosféra panovala při setkáních nám částečně dokumentují pořízené fotografie.

Jak tuto spolupráci prezentuje na internetě partnerská škola můžete shlédnout na této adrese http://vslangau.wordpress.com/

Tags:

Obecní úřad – úřední hodiny

pondělí8:30 - 11:30
úterý8:30 - 11:3014:00 - 17:00
středa8:30 - 11:30
čtvrtek8:30 - 11:3014:00 - 17:00
pátek8:30 - 11:30

Kontaktní informace

tel.:515 297 824
e-mail:obec.starypetrin@tiscali.cz
e-podatelna:podatelna@starypetrin.cz

Back to Top