Symboly obce Starý Petřín

Naše obec získala své vlastní symboly – znak a prapor. Tato snaha byla započata již v roce 2002. Po vybrání návrhu znaku a praporu obce bylo toto schváleno příslušnými úřady. Ke slavnostnímu předání symbolů obce došlo dne 26.května 2009 v Praze v prostorách Parlamentu České republiky. Předání do rukou starostky obce p.Mgr. Jany Kovářové provedl současný předseda poslanecké sněmovny pan ing.Miloslav Vlček. Kopie předávacího dekretu je k nahlédnutí zde. Zdůvodnění k návrhu znaku a praporu obce Starý Petřín heraldikem p.Miroslavem J.V.Pavlů je k nahlédnutí zde. A takto vypadá vlastní znak a vlajka:

Obecní úřad – úřední hodiny

pondělí8:30 - 11:30
úterý8:30 - 11:3014:00 - 17:00
středa8:30 - 11:30
čtvrtek8:30 - 11:3014:00 - 17:00
pátek8:30 - 11:30

Kontaktní informace

tel.:515 297 824
e-mail:obec.starypetrin@tiscali.cz
e-podatelna:podatelna@starypetrin.cz

Back to Top