Veřejná sbírka Benefiční festival Kamarád

Dne 27. 2. 2019 zemřel v 42 letech Josef Zelníček, obyčejný chlap z malé vesničky.
Chybí mnoha známým a kamarádům. Bolestivé úmrtí krutě zasáhlo jeho rodinu – rodiče, sourozence a především jeho těhotnou ženu Simonu.

Tátu nenahradíme…

Manželé Zelníčkovi čekali na jaře 2019 po 15 letech od svatby své první dítě.

Jejich dcerka Simonka se narodila pouhé 2 dny po smrti Josefa. Přišla
na svět zdravá krásná holčička, která nikdy nepozná svého tatínka.

Pepův život si vzala agresivní forma rakoviny, proti které neměl šanci. Najednou tu byla, nikoho se na nic neptala – nemoc, která všechny plány a sny zbořila. Pepa
po vytrvalém, ale zoufalém boji podlehl nemoci po několika týdnech v nemocnici.

Všichni jsme viděli, jak bojuje, protože měl obrovský důvod, proč
to nevzdat. Rakovina byla silnější.

 

Když Simona Zelníčková ráno žehlila oblečení do rakve, ještě netušila, že se večer téhož dne narodí jejich dcera.

Pepa se na holčičku moc těšil, žádný div po tolika letech.

Dodnes všichni hledáme odpověď na otázky, proč si ji nemohl alespoň jednou pochovat v náruči, vzít ji za ručičku, pohladit, proč mu nebylo dopřáno ani jedinkrát se na ni usmát.

Okamžiky pro někoho tak zřejmé, denní, běžné, pro jiného bohužel definitivně nedosažitelné.

 

… pomoci můžeme!

Uvědomujeme si, že jakýkoli dar nebo finanční částka nemůže bolest nad ztrátou blízké osoby nahradit, ale může velmi pomoci. Chtěli bychom podpořit Pepovu dcerku Simonku a ulehčit jeho ženě boj se složitou a bolavou životní situací.

Rozhodli jsme se uspořádat benefiční akci – festival hudebních skupin – a získat tak finanční prostředky na podporu této malé neúplné rodiny.

 

Veškeré finance, získané díky sbírce, festivalu i dalšími způsoby, budou využity
na podporu maminky a dcerky Zelníčkových. Na zajištění jejich základních životních potřeb, především dokončení rekonstrukce starého vesnického domku, kterou Pepa již nestihl, nákupu vybavení, zajištění běžného chodu domácnosti, investice
do provozu menšího auta a pokud to půjde, zajištění spoření a pojištění, které by
do budoucna rodinu alespoň částečně zajistilo.

Obecní úřad – úřední hodiny

pondělí8:30 - 11:30
úterý8:30 - 11:3014:00 - 17:00
středa8:30 - 11:30
čtvrtek8:30 - 11:3014:00 - 17:00
pátek8:30 - 11:30

Kontaktní informace

tel.:515 297 824
e-mail:obec.starypetrin@tiscali.cz
e-podatelna:podatelna@starypetrin.cz

Back to Top