Zasedání Zastupitelstva obce

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín

 Obecní úřad Starý Petřín v souladu s § 93 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín, svolané starostou obce Starý Petřín v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:  zasedací místnost obecního úřadu ve Starém Petříně.

Doba konání: čtvrtek 27.5.2021 v 18:00 hodin

Navržený program:

  1. Technický bod
  2. Kontrola plnění usnesení
  3. Účetní závěrka obce za rok 2020
  4. Veřejná sbírka – Benefiční festival Kamarád
  5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK070584/21/ORR
  6. Prodej části pozemků KN p.č. 2344/5  KN p.č. 2344/4 v k.ú. Starý Petřín
  7. Různé
  8. Dotazy, podněty, připomínky
  9. Závěr

 Zasedání zastupitelstva obce je veřejné, § 93 odst. 3 zákona 128/2000 Sb.

Ve Starém Petříně dne 19.5.2021

 

Radek Durajka v. r.

starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desku v písemné i elektronické podobě:          19.5.2021

Sejmuto z úřední desky v písemné i elektronické podobě:

 

Obecní úřad – úřední hodiny

pondělí8:30 - 11:30
úterý8:30 - 11:3014:00 - 17:00
středa8:30 - 11:30
čtvrtek8:30 - 11:3014:00 - 17:00
pátek8:30 - 11:30

Kontaktní informace

tel.:515 297 824
e-mail:obec.starypetrin@tiscali.cz
e-podatelna:podatelna@starypetrin.cz

Back to Top