Závěrečná zpráva o projektu Petřín a okolí

Do tohoto projektu, který se uskutečnil v době od listopadu 2009 do června 2O1O, v rámci malých projektů pro jižní Moravu a Dolní Rakousko,se zapojily celkem tři školy/ZŠ Geras, ZŠ Langau a ZŠ Starý Petřín/ .Zúčastnilo se ho 42 dětí a 6 učitelů z výše zmíněných škol , které se stýkaly víceméně pravidelně ve 14 denních intervalech na obou stranách hranice.
Naplánováno bylo 20 setkání/po 10 na každé straně/, bylo jich realizováno 18, ale k vyúčtování jich mohlo být předloženo pouze 16, neboť dvě setkání byla uskutečněna před datem oficiálního zahájení projektu. Neuskutečnění dalších dvou akcí bylo zapříčiněno hospitalizací učitelky a nepřízní počasí.

Z výše uvedeného je patrné, že plánovaný program setkání se nám podařilo splnit téměř beze zbytku.
V průběhu našich setkávání se prohlubovala spolupráce a přátelství mezi dětmi, učiteli a rodiči. Žáci poznávali různé kulturní památky, významné stavby, přírodní prostředí obou mikroregionů, zajímavosti z nejbližšího okolí.

Při tomto poznávání a mapování svého okolí si žáci zároveň osvojovali nové písně a hry, učili se novým slovíčkům. Výsledky práce své roční spolupráce se děti pochlubily na závěrečném vystoupení 24.6.2O10 v Langau, za účasti rodičů, vedoucích představitelů jak ústředních tak regionálních orgánů a široké veřejnosti. S tímto závěrečným vystoupením byla realizována putovní výstava, která celý projekt výborně zmapovala a v pozdějších dnech mohla potěšit návštěvníky v jednotlivých obcích.

Závěrem můžeme říci, že projekt byl úspěšný , podařilo se nám splnit vytčené cíle , a to navzdory některým dílčím problémům.

Zároveň musíme konstatovat, ž e pozornost , která mu byla věnována ze strany našich regionálních či krajských orgánů byla velmi malá a zdaleka neodpovídala pozornosti věnované mu rakouskou stranou.
Tento fakt nemění nic na tom, že jsme si všichni odnesli nová přátelství, poznali nové památky, kulturu nám velmi blízkou a v neposlední řadě si rozšířili naše jazykové dovednosti a schopnost domluvit se, když potřebná slůvka „vypadla“.

Z tohoto hlediska veškerý čas věnovaný přípravě a realizaci projektu byl vynaložen smysluplně a všem, kteří se o zdárný průběh projektu zasloužili, patří veliké poděkování.

Oba projekty Spolužák, kamarád, přítel i projekt Petřín a okolí byly spolufinancovány Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Tags:

Obecní úřad – úřední hodiny

pondělí8:30 - 11:30
úterý8:30 - 11:3014:00 - 17:00
středa8:30 - 11:30
čtvrtek8:30 - 11:3014:00 - 17:00
pátek8:30 - 11:30

Kontaktní informace

tel.:515 297 824
e-mail:obec.starypetrin@tiscali.cz
e-podatelna:podatelna@starypetrin.cz

Back to Top