Informace podle zákona

Obec Starý Petřín spravuje obce: Starý Petřín, Jazovice a Nový Petřín

Obec Starý Petřín se nachází ve správním obvodu obce:

 • s rozšířenou působností : Znojmo
 • s přenesenou působností: Vranov nad Dyjí

Obec Starý Petřín je členem:

 • DSO – Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska
 • MAS Jemnicko
 • Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresní sdružení hasičů Znojmo

Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů naleznete na adrese http://stary-petrin.centralni-adresa.net/

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (Zákon o svobodném přístupu k informacím)

 1. Úplný oficiální název povinného subjektu: Obec Starý Petřín
 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost: Obec vznikla jako územní samosprávní jednotka v souladu s §1 zákona č.367/1990 Sb. o obcích v platném znění ke dni 1.1.1991 a dle §4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
 3. Popis organizační struktury povinného subjektu:
  Starosta: Radek Durajka
  Místostarosta: Vladimír Indra
  Zastupitelstvo: Michal Šeda, Milena Fučíková, Zbyněk Prukner, Alexandr Gáfrik, Eva Sýkorová
  Účetní obce: Bc. Soňa Benová
  Úřední hodiny: Po, St, Pá 8.30 – 11:30
  Út a Čt 08:30 – 11:30 14:00 – 17:00
 4. Kontaktní poštovní adresa, tel., fax, oficiální e-mail pro elektronický podpis, nebo jiné možné spojení:
  Sídlo: Starý Petřín 23
  Telefon: 515 297 824
  DS:5qkbjen
  E-mail: obec.starypetrin@tiscali.cz , podatelna-petrin@tiscali.cz
 5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
  Číslo účtu: 4129741/0100 KB Znojmo
 6. Identifikační číslo organizace (IČ): 00293512
 7. Daňové a idektifikační číslo (DIČ): CZ00293512
  Plátcem DPH od 01.02.2013
 8. Místo a způsob, jak získat příslušné informace>
  Na úřední desce umístěné:
  Starý Petřín – u autobusové zastávky
  Na úřední desce umožňující dálkový přístup www.obec-starypetrin.estranky.cz.
  Dále ústně nebo telefonicky na obecním úřadě v době úředních hodin.
 9. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání a nebo obdržet rozhodnutí: Ústně, písemně a nebo pomocí telekomunikačního zařízení na Obecním úřadě ve Starém Petříně. Písemné žádosti lze doručit osobně, prostřednictvím pošty nebo elektronickou poštou.
 10. Opravné prostředky: Proti rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtách stanovených zákonem na adrese Obecního úřadu ve Starém Petříně. Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno a adresu žadatele, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.
 11. Formuláře: www.formulare-ke-stazeni.cz
 12. Návody na řešení nejrůznějších životních situací: www.portal.gov.cz , www.mvcr.cz
 13. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tato předpisy poskytnuty k nahlédnutí:
  Ústava České republiky
  Listina základních práv a svobod
  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 14. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:
  Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů Starý Petřín
  Mateřská škola Starý Petřín p.o.

 

Obecní úřad – úřední hodiny

pondělí8:30 - 11:30
úterý8:30 - 11:3014:00 - 17:00
středa8:30 - 11:30
čtvrtek8:30 - 11:3014:00 - 17:00
pátek8:30 - 11:30

Kontaktní informace

tel.:515 297 824
e-mail:obec.starypetrin@tiscali.cz
e-podatelna:podatelna@starypetrin.cz

Back to Top