Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín

Obec Starý Petřín

Obecní úřad Starý Petřín

 

Informace

o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín

 

Obecní úřad Starý Petřín v souladu s § 93 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín, svolané starostou obce Starý Petřín v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:  kancelář obecního úřadu ve Starém Petříně.

Doba konání: čtvrtek 26.7.2018 v 17:00 hodin

 

Navržený program:

 1. Technický bod
 2. Kontrola plnění usnesení
 3. Rozpočtové opatření č. 3/2018
 4. Kupní smlouva č. PVJ2018/3/394 s firmou Wood Paper
 5. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy, Žádost o pronájem pozemku
 6. Žádost Jednota SD Moravský Krumlov
 7. Dětské hřiště Jazovice
 8. Dětské hřiště Nový Petřín
 9. Kupní smlouva s firmou Techsport, s.r.o. na nákup dopravního automobilu DA – LZ pro JSDH
 10. Žádost o koupi pozemku
 11. ČOV – informace
 12. Různé
 13. Dotazy, podněty, připomínky
 14. Závěr

 

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné, § 93 odst. 3 zákona 128/2000 Sb.

 

 

Ve Starém Petříně dne 18.7.2018

 

 

 

Radek Durajka v. r.

starosta obce

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku v písemné i elektronické podobě:          18.7.2018

 

Sejmuto z úřední desky v písemné i elektronické podobě:

 

Obecní úřad – úřední hodiny

pondělí8:30 - 11:30
úterý8:30 - 11:3014:00 - 17:00
středa8:30 - 11:30
čtvrtek8:30 - 11:3014:00 - 17:00
pátek8:30 - 11:30

Kontaktní informace

tel.:515 297 824
e-mail:obec.starypetrin@tiscali.cz
e-podatelna:podatelna@starypetrin.cz

Back to Top