Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín

Obec Starý Petřín

Obecní úřad Starý Petřín

 

Informace

o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín

 

Obecní úřad Starý Petřín v souladu s § 93 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín, svolané starostou obce Starý Petřín v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:  Kancelář obecního úřadu ve Starém Petříně.

Doba konání: 25.05.2017 v 17:00 hodin

 

Navržený program:

 1. Technický bod
 2. Kontrola plnění usnesení
 3. Rozpočtové opatření obce č.3/2017
 4. Závěrečný účet obce za rok 2016
 5. Smlouva č.1030036400/001 a č. 1030036299/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 6. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
 7. Záměr o prodeji nemovitosti parcela p.č.66/1 a p.č. st. 23/1 v k.ú. Starý Petřín
 8. Žádost o prodej nemovitosti p.č. 665/2 v k.ú. Starý Petřín
 9. Uzavření Smlouvy o úvěru s KB
 10. ČOV – informace
 11. Různé
 12. Dotazy, podněty, připomínky
 13. Závěr

 

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné, § 93 odst. 3 zákona 128/2000 Sb.

 

 

Ve Starém Petříně dne 17.05.2017

 

 

 

Radek Durajka v. r.

starosta obce

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku v písemné i elektronické podobě:         17.5.2017

 

Sejmuto z úřední desky v písemné i elektronické podobě:

 

Obecní úřad – úřední hodiny

pondělí8:30 - 11:30
úterý8:30 - 11:3014:00 - 17:00
středa8:30 - 11:30
čtvrtek8:30 - 11:3014:00 - 17:00
pátek8:30 - 11:30

Kontaktní informace

tel.:515 297 824
e-mail:obec.starypetrin@tiscali.cz
e-podatelna:podatelna@starypetrin.cz

Back to Top