Pozvání na zasedání Zasedání zastupitelstva obce Starý Petřín dne 19.5.2016

P o z v á n í

Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín,

které se koná

ve čtvrtek 19. května 2016 v 17:00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Starém Petříně

 

 

 

 

 

 

Program schůze:

 

 • Technický bod
 • Kontrola plnění usnesení
 • Rozpočtové opatření č.2/2016
 • Mateřská škola – provoz
 • Územní plán obce – výsledky výběrového řízení na zpracování územního plánu
 • Výplata dividend ČS
 • Prodej pozemku p.č. 2369 k.ú. Starý Petřín
 • Prodej studny na p.č. 2405 a p.č. 2426 v k.ú. Starý Petřín
 • Nákup pozemku pod fotbalovým hřištěm
 • Různé
 • Závěr

 

 

 

 

 

Radek Durajka v.r.

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku v písemné i elektronické podobě:     10.05.2016

Sejmuto z úřední desky v písemné i elektronické podobě:         

 

 

Obecní úřad – úřední hodiny

pondělí8:30 - 11:30
úterý8:30 - 11:3014:00 - 17:00
středa8:30 - 11:30
čtvrtek8:30 - 11:3014:00 - 17:00
pátek8:30 - 11:30

Kontaktní informace

tel.:515 297 824
e-mail:obec.starypetrin@tiscali.cz
e-podatelna:podatelna@starypetrin.cz

Back to Top