Pozvání na zasedání zastupitelstva dne 16.12.2014

P o z v á n í

Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín,

které se koná

v úterý 16. prosince 2014 v 17:00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Starém Petříně

 

 

 

 

 

 

Program schůze:

 

  • Technický bod
  • Kontrola plnění usnesení
  • Rozpočtové opatření č.8/2014
  • Těžební a pěstební projekt na rok 2015
  • Rozpočet obce na rok 2015
  • Rozpočtový výhled na léta 2015 – 2020
  • ČOV – informace
  • Mateřská škola – informace
  • Různé
  • Závěr

 

 

 

 

 

Radek Durajka v.r.

starosta obce

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku v písemné i elektronické podobě:     08.12.2014

Sejmuto z úřední desky v písemné i elektronické podobě:          17.12.2014

 

Obecní úřad – úřední hodiny

pondělí8:30 - 11:30
úterý8:30 - 11:3014:00 - 17:00
středa8:30 - 11:30
čtvrtek8:30 - 11:3014:00 - 17:00
pátek8:30 - 11:30

Kontaktní informace

tel.:515 297 824
e-mail:obec.starypetrin@tiscali.cz
e-podatelna:podatelna@starypetrin.cz

Back to Top