Pozvání na zasedání zastupitelstva dne 24.03.2014

P o z v á n í
 
Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín,
které se koná
v pondělí 24.března 2014 v 17:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Starém Petříně
 
 
 
 
 
 
Program schůze:
 
 • Technický bod
 • Kontrola plnění usnesení
 • Rezignace ředitele ZŠ
 • Otázka zachování základní školy v obci
 • Zpráva z inventarizace majetku k 31.12.2013
 • Návrh rozpočtu na rok 2014
 • DSO Vranovska – návrh rozpočtu, členské příspěvky obcí, vstup do MAS
 • Zaměstnanci na veřejně prospěšné práce
 • Provoz MŠ o letních prázdninách
 • Různé
 • Závěr
 
 
 
 
 
Mgr. Jana Kovářová v.r.
starosta obce
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desku v písemné i elektronické podobě:     14.03.2014
Sejmuto z úřední desky v písemné i elektronické podobě:          25.03.2014
 
 

Obecní úřad – úřední hodiny

pondělí8:30 - 11:30
úterý8:30 - 11:3014:00 - 17:00
středa8:30 - 11:30
čtvrtek8:30 - 11:3014:00 - 17:00
pátek8:30 - 11:30

Kontaktní informace

tel.:515 297 824
e-mail:obec.starypetrin@tiscali.cz
e-podatelna:podatelna@starypetrin.cz

Back to Top