Pozvání na zasedání Zastupitelstva obce dne 07.08.2014

P o z v á n í
 
Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín,
které se koná
ve čtvrtek 07. srpna 2014 v 17:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Starém Petříně
 
 
 
 
 
 
Program schůze:
 
  • Technický bod
  • Kontrola plnění usnesení
  • Rozpočtové opatření č. 3 a 4/2014
  • Veřejné osvětlení – výběr firmy na montáž venkovního osvětlení ve Starém Petříně, další informace
  • ČOV – informace
  • Různé
  • Závěr
 
 
 
 
 
Mgr. Jana Kovářová v.r.
starosta obce
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desku v písemné i elektronické podobě:     25.07.2014
Sejmuto z úřední desky v písemné i elektronické podobě:          08.08.2014

Obecní úřad – úřední hodiny

pondělí8:30 - 11:30
úterý8:30 - 11:3014:00 - 17:00
středa8:30 - 11:30
čtvrtek8:30 - 11:3014:00 - 17:00
pátek8:30 - 11:30

Kontaktní informace

tel.:515 297 824
e-mail:obec.starypetrin@tiscali.cz
e-podatelna:podatelna@starypetrin.cz

Back to Top