Pozvání na zasedání zastupitelstva obce dne 15.04.2014

P o z v á n í
 
Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín,
které se koná
v úterý 15.dubna 2014 v 17:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Starém Petříně
 
 
 
 
 
 
Program schůze:
 
  • Technický bod
  • Kontrola plnění usnesení
  • Rozpočet obce na rok 2014
  • Základní škola ve Staré Petříně
  • Veřejné osvětlení
  • ČOV – informace
  • Výroční zpráva Policie ČR Vranov nad Dyjí o stavu veřejného pořádku
  • Žádost o pronájem obecního bytu
  • Různé
  • Závěr
 
 
 
 
 
Mgr. Jana Kovářová v.r.
starosta obce
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desku v písemné i elektronické podobě:     07.04.2014
Sejmuto z úřední desky v písemné i elektronické podobě:          16.04.2014

Obecní úřad – úřední hodiny

pondělí8:30 - 11:30
úterý8:30 - 11:3014:00 - 17:00
středa8:30 - 11:30
čtvrtek8:30 - 11:3014:00 - 17:00
pátek8:30 - 11:30

Kontaktní informace

tel.:515 297 824
e-mail:obec.starypetrin@tiscali.cz
e-podatelna:podatelna@starypetrin.cz

Back to Top