Pozvání na zasedání Zastupitelstva obce dne 18.02.2015

P o z v á n í

Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín,

které se koná

ve středu 18.února 2015 v 17:00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Starém Petříně

 

 

 

 

 

 

Program schůze:

 

  • Technický bod
  • Kontrola plnění usnesení
  • Rozpočtové opatření č.1/2015
  • Žádosti o dotace
  • Mateřská škola
  • Odpadové hospodářství
  • Pojištění veřejného osvětlení
  • Informace – investiční akce v obci
  • Různé
  • Závěr

 

 

 

 

 

Radek Durajka v.r.

starosta obce

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku v písemné i elektronické podobě:     06.02.2015

Sejmuto z úřední desky v písemné i elektronické podobě:          19.02.2015

 

Obecní úřad – úřední hodiny

pondělí8:30 - 11:30
úterý8:30 - 11:3014:00 - 17:00
středa8:30 - 11:30
čtvrtek8:30 - 11:3014:00 - 17:00
pátek8:30 - 11:30

Kontaktní informace

tel.:515 297 824
e-mail:obec.starypetrin@tiscali.cz
e-podatelna:podatelna@starypetrin.cz

Back to Top