Pozvání na zasedání zastupitelstva obce dne 21.05.2015

P o z v á n í

Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín,

které se koná

ve čtvrtek 21.května 2015 v 17:00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Starém Petříně

 

 

 

 

 

 

Program schůze:

 

  • Technický bod
  • Kontrola plnění usnesení
  • Mateřská škola – provoz
  • Rozpočtové opatření č.3, 4/2015
  • Účetní závěrka MŠ k 31.12.2014

  • Účetní závěrka obce k 31.12.2014
  • Žádost o výplatu dividend ČS, a.s.
  • Různé
  • Závěr

 

 

 

 

Radek Durajka v.r.

starosta obce

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku v písemné i elektronické podobě:     12.05.2015

Sejmuto z úřední desky v písemné i elektronické podobě:          22.05.2015

 

Obecní úřad – úřední hodiny

pondělí8:30 - 11:30
úterý8:30 - 11:3014:00 - 17:00
středa8:30 - 11:30
čtvrtek8:30 - 11:3014:00 - 17:00
pátek8:30 - 11:30

Kontaktní informace

tel.:515 297 824
e-mail:obec.starypetrin@tiscali.cz
e-podatelna:podatelna@starypetrin.cz

Back to Top