Pozvání na zasedání zastupitelstva obce dne 26.11.2014

P o z v á n í

Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín,

které se koná

ve středu 26. listopadu 2014 v 17:00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Starém Petříně

 

 

 

 

 

 

Program schůze:

 

  • Technický bod
  • Kontrola plnění usnesení
  • Rozpočtové opatření č.6,7/2014
  • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019
  • Dodatek k obecně závazné vyhlášce č.1/2012
  • Různé
  • Závěr

 

 

 

 

 

Radek Durajka

starosta obce

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku v písemné i elektronické podobě:     18.11.2014

Sejmuto z úřední desky v písemné i elektronické podobě:          27.11.2014

Obecní úřad – úřední hodiny

pondělí8:30 - 11:30
úterý8:30 - 11:3014:00 - 17:00
středa8:30 - 11:30
čtvrtek8:30 - 11:3014:00 - 17:00
pátek8:30 - 11:30

Kontaktní informace

tel.:515 297 824
e-mail:obec.starypetrin@tiscali.cz
e-podatelna:podatelna@starypetrin.cz

Back to Top