Pozvání na zasedání zastupitelstva obce dne 26.3.2015

P o z v á n í

Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín,

které se koná

ve čtvrtek 26.března 2015 v 17:00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Starém Petříně

 

 

 

 

 

 

Program schůze:

 

 • Technický bod
 • Kontrola plnění usnesení
 • Rozpočtové opatření č.2/2015
 • Obecně závazná vyhláška obce Starý Petřín č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Starý Petřín

 • Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON ČR, s.r.o.
 • Inventarizační zpráva za rok 2014
 • Návrh rozpočtu na rok 2015 Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska
 • Smlouva o dílo na vyhotovení LHP pro roky 2016 – 2020
 • Pronájem obecního bytu na č.p. 49
 • Smlouva o dílo na pěstební práce v lese
 • Koupě pozemku kolem ústředny O2
 • Různé
 • Závěr

 

 

 

 

 

Radek Durajka v.r.

starosta obce

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku v písemné i elektronické podobě:     17.03.2015

Sejmuto z úřední desky v písemné i elektronické podobě:          27.03.2015

 

Obecní úřad – úřední hodiny

pondělí8:30 - 11:30
úterý8:30 - 11:3014:00 - 17:00
středa8:30 - 11:30
čtvrtek8:30 - 11:3014:00 - 17:00
pátek8:30 - 11:30

Kontaktní informace

tel.:515 297 824
e-mail:obec.starypetrin@tiscali.cz
e-podatelna:podatelna@starypetrin.cz

Back to Top