Pozvání na zasedání Zastupitelstva obce dne 5.11.2015

P o z v á n í

Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Starý Petřín,

které se koná

ve čtvrtek 5.listopadu 2015 v 17:00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Starém Petříně

 

 

 

 

 

 

Program schůze:

 

  • Technický bod
  • Kontrola plnění usnesení
  • Prezentace firmy KJ-spol. KJ nakládání s odpady
  • Rozpočtové opatření č. 9 a 10/2015
  • Pronájem obecního bytu
  • Provoz pošty v Šafově
  • Nákup pozemku p.č.2087 v k.ú. Nový Petřín
  • Určení členů inventarizační a likvidační komise
  • Různé
  • Závěr

 

 

 

 

 

Radek Durajka v.r.

starosta obce

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku v písemné i elektronické podobě:     27.10.2015

Sejmuto z úřední desky v písemné i elektronické podobě:          06.11.2015

 

Obecní úřad – úřední hodiny

pondělí8:30 - 11:30
úterý8:30 - 11:3014:00 - 17:00
středa8:30 - 11:30
čtvrtek8:30 - 11:3014:00 - 17:00
pátek8:30 - 11:30

Kontaktní informace

tel.:515 297 824
e-mail:obec.starypetrin@tiscali.cz
e-podatelna:podatelna@starypetrin.cz

Back to Top