Výkrm prasat farma Jazovice

Oznámení o zveřejnění žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Zemědělské družstvo PETŘÍN, pro zařízení ,,Výkrm prasat farma Jazovice“, v k.ú. Jazovice. a zaslání žádosti k vyjádření.

 

Krajský úřad JMK oznamuje ve smyslu § 8 odst. 2 zákona zveřejnění stručného shrnutí údajů uvedených v žádosti podle §4 odst. 1 písm. d) zákona na portálu veřejné správy (www.mzp.cz/ippc) a na své úřední desce na dobu 30 dnů a upozorňuje, že do žádosti je možné nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy, případně kopie, v úřední dny (Po a St 08:00 – 17:00), popřípadě po telefonické domluvě i mimo tyto úřední dny, na oboru životního prostředí, Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

 

Obecní úřad – úřední hodiny

pondělí8:30 - 11:30
úterý8:30 - 11:3014:00 - 17:00
středa8:30 - 11:30
čtvrtek8:30 - 11:3014:00 - 17:00
pátek8:30 - 11:30

Kontaktní informace

tel.:515 297 824
e-mail:obec.starypetrin@tiscali.cz
e-podatelna:podatelna@starypetrin.cz

Back to Top