Výkrm prasat farma Jazovice

,,Výkrm prasat farma Jazovice“ v k.ú. Jazovice, okr. Znojmo – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zahájení zjišťovacího řízení. Zde:

Do dokumentu je možno nahlížet na OÚ ve Starém Petříně v době úředních hodin.

Obecní úřad – úřední hodiny

pondělí8:30 - 11:30
úterý8:30 - 11:3014:00 - 17:00
středa8:30 - 11:30
čtvrtek8:30 - 11:3014:00 - 17:00
pátek8:30 - 11:30

Kontaktní informace

tel.:515 297 824
e-mail:obec.starypetrin@tiscali.cz
e-podatelna:podatelna@starypetrin.cz

Back to Top