Výroční zpráva o činnosti obecního úřadu Starý Petřín za rok 2008

Obec

 

vydává v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím

 

výroční zprávu:

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

 

o činnosti obecního úřadu ve Starém Petříně v oblasti poskytování informací za rok 2008

 

 

 

  1. Počet písemně podaných žádostí o informace:

 

V roce 2008 nebyla podána žádná písemná žádost.

 

 

 

  1. Počet podaných odvolání (rozkladů) proti rozhodnutí:

 

V roce 2008 nebylo podáno žádné odvolání.

 

 

 

  1. Přezkoumání rozhodnutí soudem:

 

V roce 2008 soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí v oblasti poskytování informací.

 

 

 

  1. Řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.:

 

V roce 2008 nebylo vedeno řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.

 

 

 

Ve Starém Petříně dne 21.1.2009

 

 

 

starosta obce

 

Mgr. Jana Kovářová

Obecní úřad – úřední hodiny

pondělí8:30 - 11:30
úterý8:30 - 11:3014:00 - 17:00
středa8:30 - 11:30
čtvrtek8:30 - 11:3014:00 - 17:00
pátek8:30 - 11:30

Kontaktní informace

tel.:515 297 824
e-mail:obec.starypetrin@tiscali.cz
e-podatelna:podatelna@starypetrin.cz

Back to Top