Záměr o pronájmu

 

Obec Starý Petřín zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a usnesením Zastupitelstva obce

Starý Petřín č. 18/8/2015 ze dne 23.06.2015

Záměr o pronájmu

Části nemovitosti č.p. 41 – sportovní kabiny

Nemovitosti zapsané na listu vlastnictví 10001 v k.ú. Jazovice.

Nabídky či případné připomínky je možné podávat písemně, poštou nebo osobně během úředních hodin na Obecní úřad ve Starém Petříně do 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení, tj. do 13.08.2015 do 12:00 hodin.

Na nabídky a připomínky zaslané po tomto termínu nebude brán zřetel.

Bližší informace na telefonním čísle 515 297 824, e-mail: obec.starypetrin@tiscali.cz.

Uzavření nájemní smlouvy podléhá schválení Zastupitelstva obce Starý Petřín

 dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

 

 

 

 

 

 

Ve Starém Petříně dne 27.07.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Radek Durajka, v.r.

Starosta obce

Obecní úřad – úřední hodiny

pondělí8:30 - 11:30
úterý8:30 - 11:3014:00 - 17:00
středa8:30 - 11:30
čtvrtek8:30 - 11:3014:00 - 17:00
pátek8:30 - 11:30

Kontaktní informace

tel.:515 297 824
e-mail:obec.starypetrin@tiscali.cz
e-podatelna:podatelna@starypetrin.cz

Back to Top