Starý Petřín – historický vývoj vesnice

Pro bližší seznámení s historií Starého Petřína, Jazovic a Nového Petřína vám přinášíme v elektronické podobě brožurku vydanou v roce 2004 Muzejní a vlastivědnou společností v Brně. Publikace se jmenuje Starý Petřín – historický vývoj vesnice. Jejími autory jsou Vladimír Nekuda a Eva Večerková. Knížka je rozdělena na tři základní části. První část obsahuje text v českém jazyce, který vám předkládáme, ve druhé části je totožný text v jazyce německém. Ve třetí části jsou dvojjazyčně uvedeny různé tabulky a statistické údaje o obci.

Obsah:

 1. Úvod
 2. Poloha a název
 3. Počátky osídlení
 4. Půdorys vesnice a její vznik
 5. Starý Petřín od první písemné zprávy do války třicetileté
 6. Od poloviny 17. století do r. 1918
 7. Období 1918 – 1945
 8. Léta 1945 – 1948
 9. Období po únoru 1948
 10. Pád železné opony
 11. Kostel Stětí sv. Jana Křtitele
 12. O lidových tradicích na Petřínsku

[Celá kniha ke stažení v PDF]

Obecní úřad – úřední hodiny

pondělí8:30 - 11:30
úterý8:30 - 11:3014:00 - 17:00
středa8:30 - 11:30
čtvrtek8:30 - 11:3014:00 - 17:00
pátek8:30 - 11:30

Kontaktní informace

tel.:515 297 824
e-mail:obec.starypetrin@tiscali.cz
e-podatelna:podatelna@starypetrin.cz

Back to Top