Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Starý Petřín
Starý Petřín
Nový Petřín | Jazovice

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ SDH !!! 25.05.2024  v 10:00 ve Starém Petříně na místním fotbalovém hřišti.

Rok 2008-2010

Projekt Spolužák, kamarád, přítel

Od počátku školního roku 2008 – 2009 probíhá projekt Spolužák, kamarád, přítel.

V minulých letech/2004-2005/ jsme se zapojili do rozsáhlého regionálního projektu “ Život na vesnici-vesnický život “, ve kterém jsme, spolu s rakouskou školou v Pleissingu, mapovali předválečnou a poválečnou historii v česko-rakouském.pohraničí.

Tento projekt ještě neodezněl, a už tu máme neméně zajímavý projekt s názvem  Spolužák, kamarád, přítel“. Projekt je zařazen do programu s názvem: „Cíl 3-Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013.Jeho cena pro spolufinancování z české strany je vyčíslena ve výši 4 484 euro, tj.asi 100 000 kč, přičemž 85 % nákladů hradí Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt je zaměřen na zkvalitnění přeshraniční spolupráce mladé generace, navazování a upevňování přátelských vztahů a odstraňování jazykových bariér. V jeho rámci se budou uskutečňovat pravidelné návštěvy škol ve Starém Petříně a v Langau.Celkem proběhne 20 návštěv,10 x v každé škole.

VZNIK PROJEKTU

Iniciátorem jeho vzniku byli zástupci školy v Langau.Po navázání prvních kontak-tů mezi učiteli obou škol a vyjasnění si jeho obsahu, zpracovala vedoucí projektu Mgr.Jana Kovářová veškeré podklady k tomu, aby mohl být projekt schválen.

Po schválení a příslibu zafinancování projektu se tento mohl začít zdárně rozvíjet. První návštěva v Langau proběhla již 30.9.2008 a 14.10.navštívili rakouské děti i naši školu.Obě setkání probíhala v přátelském ovzduší a byla naplněna zajímavou společnou činností.Jaká nálada a atmosféra panovala při setkáních nám částečně dokumentují pořízené fotografie.

Jak tuto spolupráci prezentuje na internetě partnerská škola můžete shlédnout na této adrese http://vslangau.wordpress.com/

 

Projekt Petřín a okolí

Do tohoto projektu, který se uskutečnil v době od listopadu 2009 do června 2010, v rámci malých projektů pro jižní Moravu a Dolní Rakousko, se zapojily celkem tři školy /ZŠ Geras, ZŠ Langau a ZŠ Starý Petřín/. Zúčastnilo se ho 42 dětí a 6 učitelů z výše zmíněných škol, které se stýkaly víceméně pravidelně ve 14denních intervalech na obou stranách hranice.
Naplánováno bylo 20 setkání /po 10 na každé straně/, bylo jich realizováno 18, ale k vyúčtování jich mohlo být předloženo pouze 16, neboť dvě setkání byla uskutečněna před datem oficiálního zahájení projektu. Neuskutečnění dalších dvou akcí bylo zapříčiněno hospitalizací učitelky a nepřízní počasí.

Z výše uvedeného je patrné, že plánovaný program setkání se nám podařilo splnit téměř beze zbytku.
V průběhu našich setkávání se prohlubovala spolupráce a přátelství mezi dětmi, učiteli a rodiči. Žáci poznávali různé kulturní památky, významné stavby, přírodní prostředí obou mikroregionů, zajímavosti z nejbližšího okolí.

Při tomto poznávání a mapování svého okolí si žáci zároveň osvojovali nové písně a hry, učili se novým slovíčkům. Výsledky práce své roční spolupráce se děti pochlubily na závěrečném vystoupení 24.6.2010 v Langau, za účasti rodičů, vedoucích představitelů jak ústředních, tak regionálních orgánů a široké veřejnosti. S tímto závěrečným vystoupením byla realizována putovní výstava, která celý projekt výborně zmapovala a v pozdějších dnech mohla potěšit návštěvníky v jednotlivých obcích.

Závěrem můžeme říci, že projekt byl úspěšný, podařilo se nám splnit vytčené cíle, a to navzdory některým dílčím problémům.

Zároveň musíme konstatovat, že pozornost, která mu byla věnována ze strany našich regionálních či krajských orgánů byla velmi malá a zdaleka neodpovídala pozornosti věnované mu rakouskou stranou.
Tento fakt nemění nic na tom, že jsme si všichni odnesli nová přátelství, poznali nové památky, kulturu nám velmi blízkou a v neposlední řadě si rozšířili naše jazykové dovednosti a schopnost domluvit se, když potřebná slůvka „vypadla“.

Z tohoto hlediska veškerý čas věnovaný přípravě a realizaci projektu byl vynaložen smysluplně a všem, kteří se o zdárný průběh projektu zasloužili, patří veliké poděkování.

Oba projekty Spolužák, kamarád, přítel i projekt Petřín a okolí byly spolufinancovány Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Do fotogalerie můžete nahlédnout po domluvě na OÚ ve Starém Petříně. 

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
2
26
27 28 29 30 31 1
1
2

Počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 21 °C 11 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 22/12 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 16/11 °C
středa 29. 5. slabý déšť 20/9 °C

Užitečné odkazy

foto1.png foto2.png foto3.png
nahoru