Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Starý Petřín
Starý Petřín
Nový Petřín | Jazovice

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ SDH !!! 25.05.2024  v 10:00 ve Starém Petříně na místním fotbalovém hřišti.

Školní řád 1921–1930

 1. Škola jest místo posvátné. Navštěvujte ji pilně, v pravý čas, vždy čistě umyti, učesáni a oblečeni, připraveni k vyučování.
 2. Cestou do školy i ze školy se chovejte slušně. Zdravte vlídně každého staršího člověka.
 3. Do školy přinášejte pouze věci, kterých k vyučování potřebujete. Ničeho nezapomeňte. Potřeby od kupců si opatřte dříve než vkročíte do školní budovy.
 4. Na určeném místě si otřete obuv. Denně ji leštěte.
 5. Před vyučováním vstupte tiše do třídy, pozdravte, odložte svrchní oblek, jděte na svá místa a připravujte se na vyučování.
 6. Při vyučování seďte klidně a dávejte bedlivý pozor. Nemluvte, nejste-li tázáni. Nenapovídejte. Nejezte. K odpovědem se hlaste. Jste-li vyvoláni, stůjte přímo, zřetelně a hlasitě odpovídejte čistým českým jazykem. V přestávkách mezi jednotlivými hodinami uložte věci již nepotřebné a nové vyložte.
 7. Předstoupíte-li před pana učitele nebo jinou osobu, která je vyučování přítomna, nebo odcházíte-li od ní, vždy se slušně ukloňte.
 8. Vstoupí-li do třídy pan učitel nebo jiná osoba dospělá, vstaňte a stůjte tiše tak dlouho, dokud Vám nebude dáno znamení, aby jste se posadili. Totéž čiňte při jejich odchodu.
 9. Bez vyžádané dovolené nesmíte opustiti třídu ani školní budovu. Jezte jen v přestávkách po druhé vyučovací hodině dopolední a odpolední.Ve třídě a po chodbách divoce nepobíhejte. Při požárních zkouškách hleďte nařízeného pořádku.
 10. Dbejte pečlivě čistoty a pořádku knih, sešitů a vůbec všech věcí vlastních i cizích. Nedělejte smetí ve třídě, na chodbách a na záchodech. Nekazte svévolně učebné pomůcky, části budovy a nářadí. Škodu byste museli hraditi.
 11. Najdete-li nebo ztratíte-li něco, oznamte to ihned panu učiteli. Bez svolení rodičů ničeho nekupujte, neprodávejte, nerozdávejte, nevyměňujte. Nekraďte.
 12. Buďte snášenliví a lidští. Važte si přesvědčení jiných. Ublíží-li Vám spolužák, netrestejte ho sami, stěžujte si naň panu učiteli. Nemstěte se. Varujte se nepravdivého udání. Nikoho nepomlouvejte, nepodezírejte. Nelžete. Nepřetvařujte se. Nesvádějte nikoho ke zlému.
 13. Po skončení vyučování složte své věci, přesvědčte se, zda máte vše v pořádku, upravte své místo, rychle se oblecte. Na dané znamení, uklonivše se panu učiteli, odcházejte v ustanoveném pořádku volně k svému domovu. Nikde se zbytečně nezastavujte
 14. Doma pozdravte mile své rodiče a uložte věci na vykázané místo. V prázdných chvílích se učte, co máte uloženo, opakujte a pracujte své úlohy. Přemýšlejte o nabytých vědomostech a dovednostech. Volné chvilky věnujte ušlechtilé četbě.
 15. Nemůžete-li z vážného důvodu přijíti do školy, nebo opozdíte-li se, omluvte se vždy.
 16. Mimo školu se chovejte vzorně a mravně. Vstupujete-li do cizího bytu, zaklepejte a počkejte za dveřmi, až Vám bude dovoleno vstoupiti, hoši s obnaženou hlavou, dívky s důstojným držením těla. Při vstupu do veřejných místností zřetelně pozdravte.
 17. Nepoškozujte stromů osení, zahrad, neubližujte zvířatům a zvláště zpěvnému ptactvu. Nepište a neškrabejte po zdech. Buďte opatrní tam, kde vejdete ve styk s elektrickým vedením.
 18. Zbytečně mimo dům nepobíhejte, na vozy, sáně a automobily se nezavěšujte. Nehrejte si, neklouzejte se a nekoupejte se na zakázaných místech. Choďte po krajích veřejných cest. Počne-li se stmívati, běžte domů.
 19. Nemlsejte. Neutrácejte peněz za věci nepotřebné a zbytečné. Šetřte.
 20. Nikomu neubližujte, slabším spolužákům, zmrzačelým a starým lidem se neposmívejte. Trpícím dle sil svých pomáhejte.
 21. Varujte se kouřiti, píti lihoviny, navštěvovati hostince, taneční zábavy a divadla pro dospělé, hráti karty apod.
 22. Všichni žáci a žákyně jsou povinni těchto pravidel náležitě šetřiti.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1
1
2

Počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 21 °C 11 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 22/12 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 16/11 °C
středa 29. 5. slabý déšť 20/9 °C

Užitečné odkazy

foto1.png foto2.png foto3.png
nahoru